Online onderwijs

Vorig semester hebben meer dan 1100 studenten, verspreid over de 4 campussen,  de online onderwijs survey ingevuld. In deze survey werd gepolst naar de gewenste vorm van onderwijs, een reflectie op de  huidige manier van werken en de toekomstplannen.

Resultaten uit de survey

Sinds de introductie van online onderwijs gaf het merendeel van de studenten aan dat ze de leerstof beter begrijpen en kunnen inplannen. Bovendien zorgde het online onderwijs voor meer inclusie, dit gaven pendelstudenten, topsporters maar ook mensen met een beperking aan. Echter hadden de lesopnames ook enkele nadelen, waarvan uitstelgedrag de voornaamste. 

Bij het polsen naar de vorm van het onderwijs, is er een duidelijk onderscheid te maken tussen de bachelor en master studenten. Waar de bachelorstudenten meer opteren voor een fysieke vorm van het onderwijs, kiest een masterstudent sneller voor een online alternatief. Echter is gebleken dat er geen zwart-wit onderwijsmodel bestaat, maar we eerder een hybride versie moeten nastreven. 

Opmerking: de studenten die hier anders aanduidden hadden de voorkeur voor een hybride vorm van onderwijs of het behouden van de huidige werking met lesopnames.

Op lange termijn zien de studenten het hybride onderwijs als een vaste waarde. Hierbij opteren ze voor kennisclips online, maar ook fysieke contactmomenten op de campus. Hier kunnen casussen en oefeningen worden besproken. Op deze manier kan de theorie op eigen tempo worden verwerkt maar ligt er toch een controle op het uitstelgedrag.

Onderwijs in de toekomst

Vanuit de KU Leuven is er een universiteitsbreed kader opgesteld in verband met lesopnames. De universiteit beveelt lesopnames aan waar het werkbaar is maar, legt hier wel de nadruk dat er fysieke contactmomenten moeten zijn. De FEB sluit zich aan bij deze visie en zal dit in de toekomst verder uitrollen.

Bovendien zijn er al gesprekken geweest met de faculteit waar onder andere de survey resultaten werden besproken. Hieruit blijkt dat student en prof op eenzelfde golflengte zitten, waar het hybride onderwijs een vaste waarde zal zijn in het onderwijsaanbod. Deze vorm van lesgeven zal tijdens het jaar verder worden uitgewerkt met opvolging vanuit POC en FPOC.

Belangrijkste vragen en antwoorden

  • Komend semester zullen docenten voor de eigen vakken de nodige afwegingen maken rond lesopnames, en zullen opnames, waar werkbaar, beschikbaar blijven. Hoogstwaarschijnlijk zullen voor het meerendeel van de vakken lesopnamens dus beschikbaar blijven. Echter zullen deze dienen als een secundaire vorm van materiaal, dus fysiek naar de les gaan blijft wel optimaal.

  • Elke prof zal via Toledo meedelen wat zijn/haar manier van lesgeven is. Deze vorm van lesgeven zal gedurende het hele semester behouden blijven.

Caitlin Cuvelier 03/09/2022