Comité Onderwijs

 

Het belang van studentenvertegenwoordiging mag niet worden onderschat. De voorbije 90 jaar heeft Ekonomika Onderwijs de belangen van de student kunnen verdedigen, in nauwe samenwerking met de faculteit. In het 91e werkingsjaar willen we met Ekonomika Onderwijs vooral inzetten op studentenparticipatie.

We willen dat elke FEB-student weet wat Ekonomika Onderwijs doet, wie de vertegenwoordigers zijn, en hoe de studentenvertegenwoordiging aan onze faculteit is georganiseerd. Cruciaal daarvoor is inzetten op communicatie, online en offline. We zorgen voor een gemakkelijk online overzicht van de verschillende onderwerpen die aan bod komen, en communiceren ook vaker via sociale media.

 

Daarnaast komen we ook regelmatig naar de aula’s om, samen met de fasevertegenwoordigers (jullie aanspreekpunt in de aula), terug te koppelen over wat we bereikt hebben én jullie mening te vragen. We willen inzetten op laagdrempelige manieren om jullie mening te vragen, denk aan online polls, om zo de echte mening van de student naar de faculteit te kunnen brengen.

Naast studenten vertegenwoordigen, wil Ekonomika Onderwijs de studenten ook ondersteunen. We willen het concept Future Self days, waarbij je als student in contact komt met het bedrijfsleven gelinkt aan verschillende majoren, uitbreiden door elke major die in Leuven wordt aangeboden aan de FEB te coveren met een Future Self day. Deze dagen integreren we dan met de infosessies van de faculteit om zo jullie als studenten optimaal te kunnen ondersteunen bij het maken van een gerichte majorkeuze.

Om dit alles te verwezenlijken hebben we natuurlijk een heleboel enthousiaste vertegenwoordigers nodig! Ben je sociaal, kritisch ingesteld, enthousiast en assertief? Wil je de mening van de studenten in jouw aula naar de faculteit brengen? Dan is de functie van fasevertegenwoordiger jou op het lijf geschreven. Wil je daarnaast ook nog eens de verantwoordelijkheid krijgen over je eigen project, en samen met ons de vertegenwoordiging organiseren en versterken? Misschien ben jij dan wel de persoon die we zoeken voor het comité Onderwijs. Spreek me gerust aan, of laat hieronder je mail achter als je interesse hebt, dan bekijken we hoe we samen onze vertegenwoordiging kunnen versterken!

Wil jij deel worden van Comité Onderwijs? Vul hieronder je mailadres in en wij contacteren je zo snel mogelijk!