WEETJE 1

Wist je dat in 1962, 32 jaar na het ontstaan van Ekonomika, onze faculteit zich vestigde in het Handelskot, nu gekend als het VHI? Decaan Van Winckel schonk ons toen een deel van de benedenverdieping dat tot op vandaag nog steeds gekend is als onze Ekobar. 🥪

Vandaag bestaat comité Ekobar uit 10 comitéleden en 1 vice-praeses. 60 jaar geleden was er slechts een Bar Moeder die tijdens de drukke momenten werd bijgestaan door de rest van het praesidium. 😮

Wist je trouwens dat voor de Ekobar bestond, er ooit een Ekonomika Huis was? 🏠 Dit was een residentie voor het praesidium, dat toen eerder uit 6 personen bestond in plaats van 16 zoals nu. 

Iedereen die toen (1953) in Leuven op kot zat, moest dit doen aan de hand van het kotmadam principe. Het toenmalige praesidium zag dit niet zitten en kreeg dus ook geen toelating om in te trekken. Na een goed woordje van enkele professoren bij de rector, kregen ze uitzonderlijk een toelating. 🙌 Met een vergaderzaal waar wel 40 man in kon, was er altijd bezoek en drukte in het huis. Bovendien kwamen ook professoren hier in hun vrije tijd zitten. Zij konden het huis sponsoren door een stoel te kopen aan de vergadertafel. 🪑 Deze werd dan gepersonaliseerd met hun naam.